Kontakt

Ob?ianske združenie FIYO

I?O: 30802211
Webová stránka: http://www.fiyo.sk
E-mail: fiyo@fiyo.sk

Adresa:
Hany Meli?kovej 24
841 05 Bratislava

Predseda predstavenstva:
Lukáš Sabo

?íslo ú?tu: 2000874305/8330 (Fio banka)
IBAN: SK69 8330 0000 0020 0087 4305

design & code: rwrx_

© FIYO 2018